Nicma Balkan se predstavlja kao jedinstveni sagovornik za integrisano pružanje usluga sa ciljem da podigne njihov standard i nivo kvaliteta a istovremeno

da optimizira njihove troškove, omogućavajući svojim klijentima da usredsrede svoju pažnju na ono što mi je glavna delatnost.

Za vodjenje i obavljanje delatnosti Facility Management-a, Nicma Balkan se koristi sopstvenim resursima i odabranim parnerskim društvima.

 

OBLASTI DELOVANJA

•  USLUGE TEHNIČKOG ČIŠĆENJA I ČIŠĆENJA U CIVILNOM SEKTORU

•  ČIŠĆENJE TEHNOLOŠKIH POGONA

•  ČIŠČENJE I STERILIZACIJA POVRŠINA U KONTAKTU SA NAMIRNICAMA
   U SKLADU SA PROTOKOLOM H.A.C.C.P

•  ODRŽAVANJE POGONA ZA FARBANJE

•  PROJEKTOVANJE, REALIZACIJA I VODJENJE EKOLOŠKIH ZONA ZA
   SKLADIŠTENJE I ZA SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA U
   INDUSTRIJSKIM POGONIMA

•  IZNAJMLJIVNJE OPREME (USLUGA IZNAJMLJIVANJE VILJUŠKARA)

•  ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 

OBEZBEDJIVANJE LIČNIH SREDSTVA
ZA ZAŠTITU

Preko 10 godina Nicmabox je vodeća firma u sektoru zaštite na radu na celokupnom domaćem tržištu. Magacin snabdeven raznovrsnim asortimanom, brzina isporuke i veoma konkurentne cene, omogućili su stalan rast našeg obima poslovanja i uspostavljanje odnosa poverenja sa našim klijentima, a naša osnovno polazište je neprestani rad na poboljšanju kvaliteta proizvoda kao i pronalaženje što sigurnijih materijala koji su u skladu sa svim evropskim regulativama.

 

PROIZVODI

•  RADNA ODELA

• ZA RAD NA VISINI

• ZAŠTITA ZA OČI I GLA VU

• ZAŠTITA ZA RUKE

• ZAŠTITA ZA RESPIRATORNE ORGANE

• ZAŠTITA ZA ČULO SLUHA

• ZAŠTITNA OBUĆA

• UREDJAJI ZA ZAŠTITU OD PADA

• NATPISI , TABLE

• PRVA POMOĆ

• EKOLOGIJA I ŽIVTONA SREDINA

• RUKOVANJE OPASNIM SUPSTANCAMA

КОНТАКТИ

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Invio del modulo in corso...

Il server ha riscontrato un errore.

Modulo ricevuto.

Obbligatorio

Молимо контактирајте са нама

*  ово поље је обавезно

SEDIŠTE U ITALIJI

ITALIAN HEADQUARTERS

 

NICMA & Partners

Via P. M. Giorgina, 6

10083 Favria (To)

Tel. +39 0124 34 99 01

Fax +39 0124 34 757

SEDIŠTE U SRBIJI

SERBIAN OFFICES

 

NICMA Balkan d.o.o.

Ulica Miloja Pavlovića 9/1/3

34000 Kragujevac (SRB)

Tel. +381 (0) 60 40  40  163

info@nicmaepartners.com

Налазиште у Србији

Nicma & Partners S.p.A. a Socio Unico

Via Peretto Martin Giorgina, 6

10083 Favria (To) - Tel. 0124.349901

C.F. e P.I. 09714120012 - cap.i.v.1.100.230€ - REA: TO-1074864

Copyright © 2015 - All rights reserved